V Kutné Hoře se 2. 3. 2019 uskuteční setkání nad tématem ohně jako živlu, které naváže na konference z minulých let, věnované postupně půdě, vodě a vzduchu. Hovořit budeme – jak jinak – též o ohni ve vztahu k biodynamickému zemědělství.

Pozvánka na konferenci "Oheň"