- Biodynamika.info - https://www.biodynamika.info -

Biodynamika v ČR

Zemědělského kurzu v Koběřicích v roce 1924 se účastnil také Čech pan Kraus, otec sester Věry a Theodory Krausových, žijících až do svého nedávného odchodu z tohoto světa v Arlesheimu, odkud napomáhaly rozvoji nthroposofie v Čechách a na Moravě.

První pokusy o biodynamickou praxi se u nás, ve východních Čechách, uskutečnily již ve třicátých letech 20. století, avšak nástup nacismu a poté komunismu tyto snahy zhatil.

Po roce 1989 měla řada zájemců z Československa možnost seznámit se na vlastní kůži s biodynamickým zemědělstvím na švýcarských farmách, a to díky praxi, kterou ve spolupráci se svazem PRO-BIO pořádal v letech 1991 a 1992 švýcarský spolek SVWO (Schweizer Verein für West-Ost Zusammenarbeit in der biologischen Landwirtschaft). Množství našinců také pracovalo na farmě Trygve Sunda [1] v Norsku nebo i v jiných biodynamických podnicích v zahraničí.

Na začátku devadesátých let začíná jako první u nás biodynamicky hospodařit Joachim Dutschke, nejprve v Hájích nad Jizerou, později ve Fořtu na Vrchlabsku. Jeho farma [2] funguje dodnes.

V letech 1993 až 1998 pořádala biodynamická sekce svazu PRO-BIO pravidelně dvakrát ročně preparátové semináře, nejprve v Janoušově na Šumpersku, později u J. Dutschkeho ve Fořtu.

Jako lektoři se seminářů účastnili zahraniční biodynamici, např. Martin Ott, Gotthard Willmann, Matthias Hühnerfauth, Hans Oswald, Wolfgang Scheibe, Christian Wistinghausen nebo Wolfgang Schaumann.
V roce 1995 začal svaz PRO-BIO vydávat Výsevní dny [3] Marie Thunové, v letech 1994 a 2001 u nás také M. Thunová se synem Matthiasem na pozvání svazu přednášela.

V roce 1996 vyšel poprvé česky Steinerův Zemědělský kurz [4], v roce 1998 publikace [5] věnovaná přípravě a použití biodynamických preparátů. Od roku 1992 do roku 2000 vycházel nepravidelně časopis Valeriana [6], čtení pro přátele biologicko-dynamického zemědělství.
V dnešní době hospodaří v ČR 4 certifikované Demeter podniky; jejich přehled najdete v horním menu pod tlačítkem „Farmy“. Dále podle zásad biodynamiky pracuje několik dalších, necertifikovaných podniků (viz jejich stránky pod navigačním tlačítkem „Farmy“) a také řada zahrádkářů.

Od roku 2016 existuje Nadace Pro půdu, která se věnuje osvobozování půdy ze soukromých rukou (zde [7]).
[8]
[9]
[10]