Zveme všechny příznivce a známé na náš biodynamický statek, kde budeme společně pracovat na preparátech, které jsme na podzim uložili do země.
Sejdeme se 11. dubna 2019 v 7:30 u správní budovy Bemagra v Malontech.
Podrobnosti najdete v pozvánce (zde).

Suroviny pro výrobu biodynamického preparátu