- Biodynamika.info - https://www.biodynamika.info -

Historie biodynamického zemědělství

[1]

Ve dnech 7. až 16. června 1924 se na statku hraběte Keyserlingka v Koběřicích (Koberwitz) u Vratislavi (dnes Polsko) konal takzvaný Zemědělský kurz [2], na němž Rudolf Steiner v osmi přednáškách vytvořil základy nového způsobu hospodaření na půdě, hnojení, ochrany a pěstování rostlin a krmení zvířat.

Řada zemědělců v Německu, Rakousku a Švýcarsku začala po tomto kurzu hospodařit podle Steinerem popsaných metod, především za použití speciálních biodynamických preparátů [3]. Již ve 30. letech bylo takových podniků více než 1000, a to i mimo německou jazykovou oblast: v Anglii, Nizozemsku, Skandinávii nebo na Novém Zélandu. V roce 1932 vznikl svaz Demeter [4], sdružující biodynamické zemědělce.

Druhá světová válka přinesla vynucený útlum biodynamické práce, po válce však rozvoj pokračoval, přinejmenším v západní části Evropy a světa. V roce 1946 vznikl v Darmstadtu Ústav pro biologicko-dynamický výzkum, který pracuje dodnes. V roce 1950 začal v Německu vycházet biodynamický časopis Lebendige Erde, od roku 1953 vychází časopis britské biodynamické asociace Star & Furrow. [5]

V roce 1997 se národní organizace Demeter sdružily do mezinárodního svazu Demeter International se sídlem v Darmstadtu.

V dnešní době (2017) hospodaří ve světě více než 5.200 certifikovaných biodynamických zemědělských podniků a jejich produkty zpracovává více než 900 certifikovaných výrobců. Celková biodynamicky obhospodařovaná plocha je 180.000 ha. Podrobná statistika (v angličtině) se nachází zde [6].

Text článku Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství, Valeriana č. 12, 2000 (1. část [7], 2. část [8], 3. část [9]).