- Biodynamika.info - https://www.biodynamika.info -

Sociálně-terapeutické Centrum Tabor

Nová Ves nad Popelkou
[1]

Pod horou Tábor mezi Českým rájem a Krkonošemi se nachází sociálně-terapeutické Centrum Tabor v Nové Vsi nad Popelkou a Akademie Tabor [2], která v něm má od roku 1993 svoji učebnu a ubytování. Tyto aktivity započaly po roce 1990. Centrum bylo původně provozováno jako seminární dům pro řemeslné, umělecké, ekologické a anthroposofické kurzy s předpokladem postupného přidávání dalších aktivit vedených bývalými studenty Akademie Tabor [2].

Akademie Tabor [2] má v Nové Vsi studium dálkové a v Praze studium denní. Dále zde probíhají biodynamické semináře Agroakademie MUDr. Kampelíka a četné vzdělávací pobyty MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ včetně waldorfských z ČR i ze zahraničí.
[3]
[4]
Na dovolenou k nám jezdí české chráněné dílny i anthroposofické domovy z německy hovořících zemí. Každoročně zde pobývají problémové děti v rámci tzv. time outu. Výraznou pomocí v našem zemědělství bývají každoroční pobyty českých i zahraničních dobrovolníků.
V biodynamickém hospodářství na rozloze 21 ha jsou 4 krávy české červenostrakaté, 1 český teplokrevník, 2 poníci, česká koza bílá, česká koza hnědá, ovce, slepice česká kropenka a vlašky a pochopitelně včelstva.

Pro spotřebu v místě a částečně na prodej máme brambory, pšenici, žito, oves, zeleninu a med.
[5]
[6]
V rámci dávného projektu zakladatelky pro nynější čas se k nám do Vsi začínají od roku 2009 postupně připojovat aktivity jejích studentů: bylinkáři, zelináři, truhláři, švadlenky a tkadlenky, z nichž někteří pečou chléb. Ve výhledu je snaha postupného vytváření prostoru pro společný život s lidmi, kteří dříve žili v ÚSP a v domovech důchodců, protože takové zařízení v obci stále chybí.
[7]

Nemovitý majetek vlastní a zdejší neziskové aktivity od roku 1993 podporuje Nadace Tabor.

Kontakt

[10]