- Biodynamika.info - https://www.biodynamika.info -

Statek Fořt

[1]

Stručná charakteristika

Statek Fořt se nachází mezi Vrchlabím a Trutnovem v krásné krajině na jižním okraji Krkonoš (nadmořská výška 436 m n. m.)
Statek obhospodařujeme od roku 1997 biodynamicky, od roku 2004 máme certifikaci Demeter. Půda, na které hospodaříme, se rozprostírá kolem statku, v současnosti je to 240 ha, z toho asi 1/3 travní porosty a 2/3 orná půda.

Pěstujeme především obiloviny – žito, špaldu, oves, pšenici, pohanku – a jetelotrávu na senáž. Travní porosty tvoří senné louky a pastviny pro naše stádo krav bez tržní produkce mléka, v současnosti asi 120 kusů české straky. K tomu chováme prasata, slepice a koně. Pro potřeby podniku a zásobení bližšího okolí pěstujeme zeleninu a pečeme chléb.

Od začátku našeho hospodaření se hodně věnujeme péči o krajinu – výsadba křovin, údržba potočních břehů a polních mezí – a kontinuálně pracujeme s preparáty.
V současnosti máme čtyři zaměstnance na plný nebo částečný úvazek a k tomu praktikanty.

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Spolupráce a nabídka

Dalším odvětvím našeho statku je spolupráce s waldorfskými školami z Německa, Česka, Švýcarska a Dánska, jejichž třídy k nám jezdí na praxi. Náš dům a statek se také využívá ke konání pedagogických kurzů, hudebních týdnů a k trávení rodinných dovolených. K tomu jsme zařídili objekt s kapacitou asi 50 osob a další možnost ubytování pro menší dětské skupiny.

Spolupráce a nabídka

Dalším odvětvím našeho statku je spolupráce s waldorfskými školami z Německa, Česka, Švýcarska a Dánska, jejichž třídy k nám jezdí na praxi. Náš dům a statek se také využívá ke konání pedagogických kurzů, hudebních týdnů a k trávení rodinných dovolených. K tomu jsme zařídili objekt s kapacitou asi 50 osob a další možnost ubytování pro menší dětské skupiny.

[6]

Kontakt

Joachim Dutschke, Agnes Murbach
Fořt 29
54372 RUDNÍK
+420 499 422 390 [7]
farma.kout@post.cz [8]

[9]