- Biodynamika.info - https://www.biodynamika.info -

Svaz Demeter a jeho směrnice

Zemědělci, kteří hospodaří biodynamicky a označují své produkty logem Demeter nebo slovně jako „biodynamický produkt nebo potravinu“, se řídí směrnicemi Demeter. Tyto směrnice byly vytvořeny z iniciativy samotných zemědělců, kteří takto chtěli spotřebitelům zaručit kvalitu produktů označených tímto způsobem. Tato kvalita je dána dodržováním určitých zásad při jejich produkci, to znamená při péči o půdu, pěstování rostlin, chovu zvířat i zpracování produktů a výrobě potravin. Předpokladem této kvality je garantovaný biodynamický produkční systém.
[1]
[2]
Biodynamičtí zemědělci se sdružují do národních organizací (národní svazy Demeter), které se od devadesátých let 20. století spojují v mezinárodním svazu Demeter International. Ten v příslušném grémiu schvaluje směrnice Demeter a uděluje certifikaci podnikům na jejich produkty.
V zemích s menším počtem biodynamických podniků obvykle vlastní, národní svazy nejsou, což platí i pro Českou republiku. Zájemci o certifikaci se proto musí obrátit přímo na Demeter International [3].

Směrnice byly vytvořeny pro tyto oblasti:

  • produkce
  • označování
  • zpracování
  • chov včel

Směrnice jsou přeloženy do českého jazyka a každoročně aktualizovány. Původní anglické či německé verze najdete na stránkách Demeter International [3].

[4]