Zveme všechny příznivce a známé na náš biodynamický statek, kde budeme společně pracovat na preparátech, které jsme na podzim uložili do země. Kdy: 12. dubna 2018 od časných ranních hodin (od 7.30). Kde: Sejdeme se u správní budovy Bemagra v Malontech. Blíže viz: www.bemagro.cz.