Zemědělci, kteří hospodaří biodynamicky a označují své produkty logem Demeter nebo slovně jako „biodynamický produkt nebo potravinu“, se řídí směrnicemi Demeter. Tyto směrnice byly vytvořeny z iniciativy samotných zemědělců, kteří takto chtěli spotřebitelům zaručit kvalitu produktů označených tímto způsobem. Tato kvalita je dána dodržováním určitých zásad při jejich produkci, to znamená při péči o půdu, pěstování rostlin, chovu zvířat i zpracování produktů a výrobě potravin. Předpokladem této kvality je garantovaný biodynamický produkční systém.
Na poli červené řepy, Bemagro, Malonty
Červené třešně
Biodynamičtí zemědělci se sdružují do národních organizací (národní svazy Demeter), které se od devadesátých let 20. století spojují v mezinárodním svazu Demeter International. Ten v příslušném grémiu schvaluje směrnice Demeter a uděluje certifikaci podnikům na jejich produkty.
V zemích s menším počtem biodynamických podniků obvykle vlastní, národní svazy nejsou, což platí i pro Českou republiku. Zájemci o certifikaci se proto musí obrátit přímo na Demeter International.

Směrnice byly vytvořeny pro tyto oblasti:

  • produkce
  • označování
  • zpracování
  • chov včel

Směrnice jsou přeloženy do českého jazyka a každoročně aktualizovány. Původní anglické či německé verze najdete na stránkách Demeter International.

Včela na květu třešně