Začátek šetrného zemědělského hospodaření v Estonsku se datuje k roku 1989, kdy byla založena Estonská biodynamická asociace. První zákon o ekologickém zemědělství zde byl přijat v roce 1997 a v roce 2006 byla založena Estonská ekologická zemědělská platforma.

Estonští zemědělci vyjíždějí za poznáním do zemí celé Evropy a v dubnu 2018 jich 11 vyjelo i do České republiky. Trasa vedla přes Ostravu do Příbora. Zde proběhlo setkání v Kavárně U dvou piaristů, na kterém se povídalo o biodynamickém hospodaření v České republice a Estonsku, a následně se návštěvníci přesunuli do bezobalového obchůdku Družstva Viktorina LOCA.

První biodynamické hospodářství, které u nás estonští zemědělci navštívili, byl podnik Alt Prerau v Dyjákovicích a průvodcem jim byl Roman Kalmus. Pokračovali návštěvou BEMAGRA a.s. v Malontech, kde je provázela Hanka Kýbusová a návštěvu zakončili na Fořtu, kde hospodaří Agnes Murbach a Joachim Dutschke.

V Estonsku nemají certifikační orgán, který by uděloval známku DEMETER, a například žádný ze zemědělců, kteří k nám přijeli, nechová krávy na mléko; většinou se jednalo o chovatele hovězího skotu na výkrm; jeden z nich chová ovce. Všem jsou však blízké biodynamické principy hospodaření; setkávají se, aby společně zhotovovali preparáty, zajímají se o permakulturu, a také o šetrné, přírodě blízké hospodaření v lese a o chov včel.