V listopadu 2017 vydalo nakladatelství Franesa novou biodynamickou publikaci, knihu B. C. J. Lievegoeda Působení planet a životní procesy, s podtitulem Příspěvek k porozumění planetárním procesům v lidském organismu a působení biodynamických preparátů. Nizozemský autor měl zkušenosti s biodynamikou a zároveň byl anthroposofickým lékařem a oba obory v této knížce velmi zajímavým způsobem propojil.